Koçluk

  • Yönetici Koçluğu:

Bugünün yöneticilerini yarının liderlerine dönüştürmek ve organizasyonun gelişimine optimum fayda sağlamak amacıyla yöneticiler için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım yöneticilerin hem günlük yönetimsel sorunlara yönelik yeni davranışlar ve çözümler oluşturmalarına hem de kendi potansiyellerini keşfederek kaynaklarını kullanmalarına, başarıyı maksimize etmelerine destek olur.

  • Dönüşümsel Koçluk:

Kişinin kendi yaşam yolculuğunda “anlam” penceresinden bakmasına yardımcı olan bir süreçtir. Kendine ve hayatına dair ne yapmak ve nasıl yapmak istediğine dair farkındalık oluşturmasına, derin seviyelerde kendini tanımasına, öz-değerlerini fark etmesine, yaşamının keyifli hale dönüşmesine ve yaşam amacına uygun olarak şekillenmesine destek olur. Kişinin korkularının ve direncinin de ötesine geçerek bütünselliğini ve tam potansiyelini keşfetmesi yolunda rehberlik eder. “YAP”ma düzleminden “OL”ma düzlemine doğru dönüşümüne eşlik eder.

  • İlişki Koçluğu:

Çiftlerin ilişkinin başında oluşturdukları bağı yeniden hatırlamalarına destek olan ilişki koçluğu, ilişkide iletişimin tıkandığı alanları keşfetmelerine ve bu alanlardaki uyumu yeniden yakalamalarına ya da baştan oluşturmalarına rehberlik eder. Koçluk sürecinde çiftlerin hem kendileriyle olan ilişkilerinde hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları değişim ve dönüşümle birlikte yaşam boyu kullanacakları teknikler öğrenirler.

  • Aile Koçluğu:

Ebeveynlik keyifli bir süreç olmasının yanı sıra getirdiği zorluklar ile muhteşem bir dönüşüm sürecidir. Pek çok ebeveyn karşılaştığı zorlanmaların farkında olmasına rağmen nasıl çözeceğine dair yetersiz hissettiği dönemler yaşar. Ebeveynlere rehberlik eden bu yaklaşım ile amacımız ailenin yaratmak istediği pozitif sonuçlara ulaşması için  aileye destek olmak ve onlara kendi cevaplarını keşfetmelerine arabuluculuk yapmaktır. Bu yaklaşım çoğu zaman koçluk ve çözüm odaklı konuşmalar ve metodlar çevresinde eğitim içerir. Amaç, “aileye ait” kendi koçluk çerçevesini sağlamaktır.

  • Hamilelik Yolculuğunda Koçluk:

 Hamilelik süreci ve annelik rolü, kadınların dönüşüm sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.   Bu dönem pek çok kadının hayalinde mucizevi bir şekilde gerekleşen çok özel bir dönemdir. Ancak kimi zaman bu süreç hayal edilenin aksine zorlu, hissedilenler karşısında biraz da suçluluk duygusunun eşlik ettiği bir dönem olarak deneyimlenir. En güçlü olunabilecek dönemlerden biri olması arzulanırken kadınların kendi güçlerini dışarıya verdikleri anlar çoğalır.

Bir anne adayıysanız, kendi gücünüzü elinize alarak pozitif deneyimlerle yol aldığınız size özgü bir hamilelik  süreci yaratmak ister misiniz?

Bu Koçluk programı bebeğiniz dünyaya gelmeden önce hayatınızı kendinize özgü bir dengede yaşamanıza, pozitif bakış açısını karşılaştığınız her duruma yansıtmanıza, sağlıklı ilişkiler kurmanıza, özgüvenli ve güçlü hissedebilmenize yönelik yardımcı olmayı amaçlar. Sizi destekleyecek içsel kaynaklarınızı keşfedeceğiniz bu programın sonunda:

  • gücünüzün farkına vararak, “Anne” rolünü en doğal haliyle kabul etmenize ve hazırlanmanıza,
  • karşılaşacağınız zorlukları yönetme becerinizi geliştirmenize,
  • duygu ve düşüncelerinizi etkili bir şekilde proseslemenize,
  • farkındalıkla kendi hamilelik sürecinizi tasarlamanıza yardımcı olur.
  • Ayrıca ebeveynlerin anne-baba-eş rollerini keşfetmesine ve rollerin sınırlarını belirleyerek ailenin pozitif deneyimler yaratmasına destek olur.