Heal Your Life®
(Hayatınızı İyileştirin)

 

Gelişmeyi seçen kişilerden oluşan organizasyonlar da gelişirler. Gruba yönelik yapılan bu çalışma kurumlarda çalışan profesyonellerin değişime adapte olma, problemlerle başa çıkabilme, özgüven, motivasyon, stres yönetimi, ilişki yönetimi, kişisel liderlik becerilerinde gelişim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

1 gün süren bu çalışma sonunda katılımcı, hayatına bütünsel bir pencereden bakarak kurumsal hayat dahil olmak üzere yaşamını nasıl iyileştireceğine, olumlu yönde değiştireceğine ve hayatının her alanında nasıl daha pozitif deneyimlere ulaşacağına dair pratik araçlarla ayrılır. Yaşam kalitelerini iyileştirmek yolunda adım atan bireylerin, çalıştıkları organizasyonun iklimine kattıkları pozitif etki ile şirketin verimliliğine olumlu fayda sağladıkları gözlemlenmiştir.