Çalışan Destek Programları

Son yıllarda yapılan pekçok araştırma, kurumların odağını ortak bir gerçeğe yönlendiriyor: Mutlu çalışanlardan oluşan kurumların verimliliğinin de yüksek olduğu gerçeği. İş/özel yaşam arasındaki dengesizliğin yarattığı koşulların insanları ne derecede olumsuz etkilediği, dolayısıyla kurumlarını da aynı oranda etkilediği biliniyor. Kurumlardaki çalışanların hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla oluşturulan Çalışan Destek Programları kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına özel konularda hazırlanan ortalama 2-3 saat süren grup çalışmalarıdır. Katılımcıların yaşamlarını farkındalıkla ve hayatın akışına uyumlu bir şekilde yaşamalarına destek olan pratik bilgiler ve yöntemlerle beslemeyi amaçlar.

 

Yaşamda denge kurmak, sahip olunan rollerin tanımlanması, beden-zihin-ruh-duygu bağlantısını sağlamak, farkındalık, mutlu “Ebeveyn” olmak, değerler, ilşkilerin yönetimi, stres yönetimi, gelecek tasarımı gibi konular Çalışan Destek Programları kapsamında yer alan bazı örneklerdir.